Digitalna (r)evolucija u BiH


Kako je Estonija, nekadašnja „zatočenica” željezne zavjese, postala rajski vrt za pokretanje biznisa, i šta Bosna i Hercegovina može naučiti iz njenog primjera.

Više

Pregled ključnih socio-ekonomskih politika u Bosni i Hercegovini


Centar za politike i upravljanje danas je prezentovao analizu „Pregled ključnih socio-ekonomskih politika u Bosni i Hercegovini u kontekstu Opštih izbora 2018. godine“, u kojoj su sadržane konkretne reformske mjere, a koje je prema stavovima organizacija civilnog društva, te poslovne i međunarodne zajednice, potrebno sprovesti nakon izbora ove godine.

Više

MojPorez.ba: Prosječna osoba u BiH je ove godine radila pet dana više za plaćanje poreza


Prosječna zaposlena osoba u BiH od danas prestaje raditi za plaćanje svojih poreza, a počinje raditi za sebe, pokazuje nam platforma www.mojporez.ba. Zato danas želimo obilježiti Dan slobode od poreza za prosječnu zaposlenu osobu u BiH, te ističemo da je prosječna osoba u BiH ove godine radila 197 dana da bi otplatila sve poreze, što je čak 5 dana više nego prošle godine.

Više

CPU: Entitetske vlade posljednjim mjerama ugrožavaju Aranžman sa MMF-om i reformski proces


Usvajanjem populističkih zakona nekoliko mjeseci prije izbora, entitetske vlade u BiH ugrozile su, ne samo isplatu naredne tranše kredita od Međunarodnog monetarnog fonda, već cjelokupni proces reformi koje bi trebale voditi ekonomskom rastu.

Više

CPU: Javni telekom operateri moraju se prilagoditi promjenama u industriji


Javni telekomunikacijski operateri u Bosni i Hercegovini, iz godine u godinu bilježe sve manji promet, kao i neto dobit. Stoga je bitno ponovo istaći koje izazove telekomi trebaju prevazići kako bi opstali na tržištu i povratili snagu.

Više

MojPorez.ba: Saznajte koliko dana radite za poreze, a koliko za sebe


Poreski kalkulator www.mojporez.ba je platforma koja Vam na jednostavan i zanimljiv način omogućava da izračunate ukupne poreze koje plaćate na mjesečnom/godišnjem nivou po osnovu rada i potrošnje, a zatim i na šta se troši vaš novac.

Više

CPU: Razvoj besplatnih aplikacija nije jedini razlog pada dobiti BH Telecoma


Centar za politike i upravljanje upozoravao je na pad dobiti BH Telecoma još od 2014. godine, te precizno navodio razloge koji uveliko prevazilaze besplatne mobilne aplikacije.

Više

CPU: MMF postavio tek jednu mjeru kao uslov za treću tranšu – smanjuju se očekivanja od bh. vlasti


Dostavljanje prijedloga zakona o porezu na dohodak i zakona o doprinosima Parlamentu FBiH određeno je kao jedini uslov za zaključenje drugog pregleda u okviru Proširenog aranžmana sa MMF-om i dobijanje treće tranše kredita, što ukazuje na to da se stalno smanjuju očekivanja od institucija u BiH.

Više

PUBLIKACIJE

Centar za politike i upravljanje aktivno prati provođenje reformskih mjera na koje su se institucije vlasti obavezale u okviru aranžmana Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim monetarnim fondom. Cilj nam je da na jednostavan i razumljiv način upoznamo građane BiH sa provođenjem mjera koje su ključne za ekonomski razvoj društva, smanjenje nezaposlenosti, te koje direktno utiču na kvalitet života građana. U monitoring izvještaju „Između politike i ekonomskih reformi: Monitoring implementacije mjera iz Programa ekonomskih reformi koje podržava MMF - april 2018.“, nalaze se podaci o ispunjenosti mjera iz aranžmana sa MMF-om zaključno sa krajem marta 2018. godine.

Detalji

Analiza istražuje kako bankarski sektor u BiH može doprinijeti ekonomskom rastu, te kako sektorske reforme u okviru Proširenog aranžmana BiH sa MMF-om mogu utjecati na kreditnu ekspanziju i stabilnost finansijskog sektora.

Detalji

Bez obzira na sudbinu aranžmana sa MMF-om, za konačni pronalazak rješenja kada je u pitanju BH Telecom, potrebno je u što skorijem roku sprovesti due diligence analizu i usaglasiti plan za budući rad BH Telecoma.

Detalji
Sve publikacije
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more