CPU održao prezentaciju na sjednici Komisije za obrazovanje Skupštine KS


Centar za politike i upravljanje je 16. januara na sjednici Komisije za obrazovanje Skupštine KS prezentirao policy memo „10+ koraka za bolje obrazovanje u BiH“.

Više

Stranke saglasne – Poresko i administrativno rasterećenje privrede prioritet u narednom mandatu


Na okruglom stolu „Fakat važno – koalicioni prioriteti“, održanom u organizaciji Centra za politike i upravljanje, predstavnici prisutnih stranaka saglasili su se oko potrebe za reformom fiskalnih politika, unapređenja poslovnog okruženja i povećanja efikasnosti javnih kompanija.

Više

10+ koraka za bolje obrazovanje u BiH


Odmah nakon formiranja vlasti, dvanaest obrazovnih sistema u BiH mora pripremiti konkretne reformske zahvate. Stoga je Centar za politike i upravljanje kreirao set od 10+ mjera – koraka koji do naredne godine obrazovanje u BiH mogu učiniti boljim.

Više

Umjetnost javnog investiranja u BiH


Plan za rast javnih investicija u BiH je više nego ambiciozan. Moramo se zapitati zašto je plan tako kreiran i da li smo spremni za njegovu provedbu?

Više

CPU objavio analizu "Javne investicije u BiH 2014-2018"


U ovom istraživanju nastojali smo dobiti odgovor na pitanje koliko je investirano u kapitalnu potrošnju, odnosno u projekte javnih investicija iz ključnih oblasti, u periodu od 2014. do 2018. godine te da li je to dovoljno za ekonomski rast u poređenju sa predviđenim ulaganjima prema entitetskim projektima javnih investicija i predviđanjima MMF-a.

Više

CPU objavio analizu "Trendovi na tržištu rada u BiH i regionu 2014-2018"


Analiza se sastoji od uporednog prikaza BiH i zemalja u regiji po indeksima registrovane i anketne zaposlenosti, registrovane i anketne nezaposlenosti, te podacima o visini prosječnih primanja.

Više

Novi Zakon o javnim nabavkama treba da značajno pooštri kazne za odgovorna lica


Povećanje transparentnosti i odgovornosti u postupcima javnih nabavki je izuzetno važno za BiH, imajući u vidu činjenicu da je u 2016. godini ukupna vrijednost dodijeljenih ugovora bila skoro 2 i po milijarde KM, ili 7,84% BDP u istoj godini.

Više

CPU objavio analizu "Konkurentnost ekonomije u BiH i regionu 2014 - 2018"


Cilj ove analize je da uporedi promjene koje su evidentirane u poziciji konkurentnosti Bosne i Hercegovine prema tri najpopularnija indeksa globalne konkurentnosti u periodu između 2015. i 2018. godine u odnosu na druge države regije.

Više

Oporezivanje rada - pitanje za koje se građani moraju zainteresovati


Znaš li koliko tvog novca je uplaćeno za tvoje socijalno osiguranje prošlog mjeseca? Ako je odgovor „Ne znam!“, onda je vrlo važno da pročitaš ovaj tekst.

Više

Javni telekomi: Promjena ili pad


Više je razloga lošeg poslovanja, ali uglavnom se svode ne nedovoljan rad u smislu prilagođavanja novim trendovima u industriji. Operateri u razvijenijim evropskim državama, ali i u državama regije, učinili su sve kako bi ostali konkurentni na tržištu u tehnološki sve razvijenijem svijetu. Sa telekomima u vlasništvu Vlade FBiH, međutim, to nije slučaj.

Više

Digitalna (r)evolucija u BiH


Kako je Estonija, nekadašnja „zatočenica” željezne zavjese, postala rajski vrt za pokretanje biznisa, i šta Bosna i Hercegovina može naučiti iz njenog primjera.

Više

PUBLIKACIJE

CPU je kreirao set od 10+ mjera – koraka koji do naredne godine obrazovanje u BiH mogu učiniti boljim.

Detalji

Analiza se sastoji od uporednog prikaza BiH i zemalja u regiji po indeksima registrovane i anketne zaposlenosti, registrovane i anketne nezaposlenosti, te podacima o visini prosječnih primanja.

Detalji

Analiza ima za cilj predstaviti pregled ekonomskih indikatora u Bosni i Hercegovini i u regionu.

Detalji

Cilj ove analize je da uporedi promjene koje su evidentirane u poziciji konkurentnosti Bosne i Hercegovine prema tri najpopularnija indeksa globalne konkurentnosti u periodu između 2015. i 2018. godine u odnosu na druge države regije.

Detalji
Sve publikacije
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more