Nužno oformiti platformu za sinergiju različitih sektora

05 oktobar 2023

Kategorije

DIJELI

Panel Dekarbonizacija

Sarajevo, 05. oktobar, 2023. – Danas je u Sarajevu prvom sesijom “Dekarbonizacija energetskog sektora na Zapadnom Balkanu” otvoreno 9. Savjetovanje o energetici na temu "Digitalna transformacija i cirkularna ekonomija za niskokarbonsku budućnost Zapadnog Balkana" u organizaciji CETEOR-a. Sesija, koja je realizovana u okviru šire inicijative kreiranja Green Agenda Club, okupila je šest stručnjake Zapadnog Balkana kako bi otvorili konstruktivnu raspravu o dekarbonizaciji energetskog sektora u regiji, sa  posebnom pažnjom na postupno napuštanje korištenja ugljena.

Eksperti su analizirali političke, ekonomske i društvene posljedice prelaska na obnovljive izvore energije, uključujući uticaj na radna mjesta i lokalne zajednice koje su ovisile o ugljenu. Također, razmatrali su strategije za transformaciju postojećih elektrana na ugljen i kako ih integrisati u ciljeve održivosti i ekonomskog razvoja regije.

Tokom sesije raspravljalo se i o uticaju CBAM-a na cijene energenata, privlačenje investicija i konkurentnost regije. Na kraju, eksperti su otvorili temu potrebe za stvaranjem lokalnih i regionalnih platformi kako bi se sektori koji rade na istom pitanju povezali i surađivali.

Tim povodom, Haris Abaspahić, moderator sesije iz Centra za politike i upravljanje CPU, je rekao da je Bosna i Hercegovina pripremila mapu puta za trgovanje emisijama i počela razmatrati opcije i planirati provođenje različitih elemenata sistema trgovanja i pratećeg zakonodavstva s ciljem pravovremenog određivanja cijena i opsega obuhvata ovog poreza.

„Uslovi za daljnje korake su se stekli, međutim, ono što u ovoj fazi nedostaje je konkretna platforma kako bi se povezali različiti sektori koji rade na istom pitanju interne skupine koja će biti pogođena ovim izmjenama. Činjenica je da različiti sektori, neki manje, a neki više, aktivno djeluju, ali ne djeluju sinergijski u ostvarenju zajedničkih ciljeva. Šira stručna i društvena debata o glavnim elementima ovog dizajna, te detaljna analiza različitih aspekata promjena je nužna, jer će mnogi njima biti pogođeni, a transformacija i adaptacija su neminovne kako bi energetska budućnost BiH bila svijetla,“ zaključio je Abaspahić.

Sesija “Dekarbonizacija energetskog sektora na Zapadnom Balkanu” realizovana je u okviru šire inicijative kreiranja Green Agenda Club koju koordiniraju Centar za politike i upravljanje - CPU i  Institut za razvoj i evropske integracije – IREI, uz podršku Fond otvoreno društvo BiH – OSF BiH.

Panelisti sesije “Dekarbonizacija energetskog sektora na Zapadnom Balkanu”:

  1. Naida Taso, ekspertica, Tajništvo Energetske zajednice
  2. Sanja Kapetina, načelnica Odjela za sekundarnu energetiku i projekte, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
  3. Milena Rmuš, sekretarka Koordinacijskog odbora za energetsku efikasnost i zaštitu okoliša u Privrednoj komori Crne Gore
  4. Aleksandar Kovačević, stariji gostujući istraživački suradnik na Oxford Institute for Energy Studies (OIES)
  5. Toni Vidan, član Upravnog Vijeća REGEA-e
  6. Aleksandar Dedinec, Ph.D., stručnjak iz Sjeverne Makedonije, znanstveni suradnik na ICEOR-MANU-u

moderator: Haris Abaspahić, Centar za politike i upravljanje CPU

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more