Blog

Ko su freelanceri? (dio 1)

Freelanceri su preduzetnici, tj. samozaposlene osobe koje pružaju usluge ili proizvode većem broju naručilaca kao nezavisni vanjski saradnici.

Status freelancera (dio 2)

Status freelancera nema potrebe zasebno rješavati, naročito ne posebnim pravnim aktom (lex specialis). Freelanceri neće, ne trebaju i ne mogu imati zaseban status, jer freelanceri nisu specifična djelatnost, niti specifična struka - već heterogena grupa ljudi koja obavlja čitav niz različitih djelatnosti.

Oporezivanje samostalnog rada - Freelanceri (dio 3)

Potrebna poreska rješenja za principijelno oporezivanje, te za poticanje samozapošljavanja i rješenje statusa osoba koje se bave samostalnim radom u paketu fiskalnih zakona su 1) neutralan poreski tretman svih oblika samostalnog rada i 2) fiskalno rasterećenje početka poslovanja.

Fiskalno opterećenje slobodnih zanimanja - Freelanceri (dio 4)

Iako je Vlada zakonom spremna dodatno opteretiti džepove slobodnih umjetnika, nije spremna opteretiti javne budžete finansiranjem doprinosa za „zaslužne“ umjetnike. Toliko o dosljednosti i razumijevanju za samozaposlene.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BLOG

Kategorije

Misli Obavijesti Politika
13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more