Održana radionica i takmičenje "Cirkularna ekonomija i grafički dizajn: Kreiraj za održivu budućnost!"

20 oktobar 2023

Kategorije

DIJELI

Takmičari CPU radionice

Fotografije: International Burch University

U petak, 20.10.2023. godine, Centar za politike i upravljanje (CPU) u suradnji s Internacionalnim Burch Univerzitetom je održao radionicu pod nazivom „Cirkularna ekonomija i grafički dizajn: Kreiraj za održivu budućnost“. Na radionici su učestvovali studenti 2. i 3. godine odsjeka za grafički dizajn.

U prvom dijelu aktivnosti, profesor Vedran Zubić održao je studentima predavanje o konceptu cirkularne ekonomije i o njenoj bitnosti u današnjem svakodnevnom životu. Također, studentima su prezentirani poslovni modeli cirkularne ekonomije kao i lokalni primjeri dobre prakse iz CPU studije slučaja o primjeni poslovnih modela u BiH. U sklopu ovog dijela prezentacije, profesor Vedran je održao i diskusiju sa studentima u kojoj su mogli razmijeniti svoje svakodnevne navike koje su održive, ali također i poduzetničke ideje koje se zasnivaju na principu nekih od poslovnih modela cirkularne ekonomije. Pored toga, uz podržku CPU tima su predstavljeni primjeri iz tekstilne industrije, o kojima se zajedno sa studentima diskutovalo.

 

Vedran Zubić

Profesor Vedran Zubić je predavao studentima o značajima cirkularne ekonomije u današnjem svijetu.

U drugom dijelu aktivnosti, studenti su imali priliku pokazati svoju kreativnost i naučeno znanje kroz takmičenje. U sklopu tkamičenja studenti su kreirali vizuelna riješenja za Udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije Goražde. U takmičenju je učestvovalo 17 učenika, a 3 najbolja vizuelna rješenja su osvojili nagrade.

Radionica je održana u sklopu projekta Poticanje cirkularne ekonomije u lokalnoj zajednici, koji je podržan grantom Fonda za otvoreno društvo BiH. Cilj projekta je unapređenje potencijala lokalnih zainteresovanih strana za realizaciju aktivnosti cirkularne ekonomije kao instrumenta za ostvarivanje održivog ekonomskog rasta, podizanja životnog standarda stanovništva i unapređenja kvaliteta prirodnog okruženja.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more