Blog

Pravednije sakupljanje neporeznih naknada

Iako lokalni nivou vlasti u BiH nemaju direktnu nadležnost po pitanju poreske politike, koja se odnosi na definisanje stopa oporezivanja, postoje drugi načini kojim lokalni nivou vlasti utiču na prikupljanje dodatnih finansijskih sredstava i to putem neporeznih naknada ili parafiskalnih nameta.

Pravednost u obrazovanju

Izuzetno značajan indikator pravednosti obrazovnog sistema je mjera u kojoj taj sistem omogućuje učenicima da prevaziđu spoljna ograničenja uzrokovana socio-ekonomskim statusom porodice i ostvare obrazovna postignuća u skladu sa svojim sposbnostima i zalaganjem. Ovaj indikator se naziva indikatorom akademske otpornosti učenika. Prema metodologiji PISA istraživanja, akademski otporni su učenici iz donjeg kvartila ESCS indeksa (učenici nepovoljnog socio-ekonomskog položaja, socijalno ugroženi, siromašni učenici) koji su ostvarili postignuća u gornjem kvartilu učenika po uspjehu.

Utjecaj socio-ekonomske nejednakosti na postignuća učenika – OECD i BiH

Kvalitet obrazovanja mjerimo visinom generalnih postignuća, ali inkluzivnost jednog obrazovnog sistema počinje tamo gdje veliki procenat učenika nepovoljnog socio-ekonomskog statusa ima šansu ostvariti minimalnu razinu uspješnosti (razinu 2) ili postizati rezultate na razini 3 ili iznad.

Pogled u budućnost: Odnos socio-ekonomskog statusa i očekivanja od obrazovanja

U toku realizacije PISA istraživanja, odabrani učenici iz Bosne i Hercegovine su bili pozvani da odgovore na nekoliko upitnika koji služe prikupljanju podataka o socio-ekonomskom statusu njihovih porodica, njihovim očekivanjima od obrazovanja, odnosu prema školi, vremenu koje ulažu u učenje i osobnim projekcijama za budućnost. Grafikon 1 razvrstava poželjna zanimanja svih učenika po kvartilima socio-ekonomskog statusa, pri čemu veličina slova izražava učestalost datog zanimanja u odgovorima na upitnik.

Faktor socio-ekonomskog statusa učenika

Utjecaj socio-ekonomskih faktora na uspjeh učenika tokom školovanja i dugoročne ishode obrazovanja spada u red izazova koji su do sada prolazili ispod radara obrazovnih politika u Bosni i Hercegovini. U mnogobrojnim reformskim nastojanjima da se obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini unaprijedi, strategija koja bi adresirala važnost socio-ekonomskih prilika u obrazovanju pojedinaca je u pravilu izostajala, što implicira da ovo pitanje nije osviješteno ni na razini odgojno-obrazovnih praksi u školstvu.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BLOG

Kategorije

Misli Obavijesti Politika
13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more