Održan je okrugli stol na temu cijene ugljika u Bosni i Hercegovini

22 februar 2024

Kategorije

DIJELI

CPU1

Centar za politike i upravljanje (CPU) organizovao je okrugli stol ‘’Cijene ugljika u Bosni i Hercegovini - implikacije, izazovi i prilike’’ na kojem su se 22.02.2024. Europe House u Sarajevu okupili predstavnici i predstavnice vlade, ključnih međunarodnih organizacija, predstavnici industrije, akademske zajednice i civilnog društva koji su pokrenuli važnu debatu o implikacijama, izazovima i prilikama povezanim s cijenama ugljika te izgradnji kapaciteta i svijesti o ovoj temi.

Evropski mehanizam za graničnu prilagodbu ugljika (CBAM) uvodi se kao naknada/tarifa za emitirani ugljenik u proizvodnji grupa proizvoda s visokim udjelom ugljenika (željezo i čelik, cement, gnojiva, aluminij, električna energija i vodik), a plaćat će se prilikom uvoza u EU od 2026. godine.

Prema Regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK), 2022 godine 64% električne energije u Bosni i Hercegovini proizvedeno je iz termoelektrana na ugalj. Ključni sektori poput električne energije, cementa, željeza i čelika, aluminija i umjetnih gnojiva čine gotovo trećinu izvoza Bosne i Hercegovine, pri čemu izvoz u EU iz ovih industrija čini oko 10% BDP-a u 2022 godini. Prema MMF-u, pad izvoza iz pogođenih industrija u Bosni i Hercegovini može se kretati od 11% do 25%, ovisno o razini poreza na ugljenik, što iznosi otprilike 1,1% do 2,5% BDP-a.

U skladu Mapom puta za dekarbonizaciju Bosne i Hercegovine, zajedno s drugim zemljama u regiji, planira se uvođenje cijene CO2 putem uspostave sistema trgovine emisijama (ETS) do 2026. godine kako bi se izbjegli učinci CBAM-a i generirali domaći prihodi, umjesto EU prihoda, za podršku tranziciji prema obnovljivoj energiji i smanjenju emisija CO2 u relevantnim sektorima. Implementacija kako CBAM-a tako i uvođenje ETS-a značajno će uticati na različite sektore u Bosni i Hercegovini.

Panelisti koji su učestvovali na ovom događaju iznijeli su različite perspektive i doprinijeli važnoj raspravi o budućnosti energetskog sektora u Bosni i Hercegovini.

Branka Knežević, Šefica odsjeka za primarnu energiju i politiku sektora za energetiku u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Halko Balavac, Pomoćnik ministra za sektor energije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije predstavili su aktivnosti svojih ministarstava na pripremi za uvodjenje ETS-a.  Stefano Ellero, Šef kooperacija u Delegaciji EU u BiH je predstavio sistem ETS-a kao ključni fiskalni instrument za borbu protiv klimatskih promjena koji u EU postoji još od 2005 godine. Alpa Shah, Ekonomistica odjela fiskalnih poslova Međunarodnog monetarnog fonda je predstavila ekonomske, socijalne i oklišne impikacije ovog instrumenta, dok su se Armin Hodžić, Direktor sektora za energetiku Privredne Komore FBiH i Azrudin Husika, Profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu osvrnili na izazove sa kojima se kompanije u BiH susreću kada je u pitanju izvještavanje po CBAM-u koje je stupilo na snagu u oktobru 2023 godine.

Glavni zaključak ove diskusije naglašava kako je adaptacija i transformacija neminovna te da su utoliko pravovremene odluke nadležnih u BiH, bazirane na široj stručnoj i društvenoj debati o glavnim elementima ovog dizajna, prijeko potrebne, a detaljna analiza različitih aspekata promjena je nužna obzirom da će mnogi njima biti pogođeni.

Okrugli stol je organizovan u sklopu projekta "Green Agenda Club", podržanog grantom Fonda otvoreno društvo BiH.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more