Upravljanje kritičnim sirovinama na Zapadnom Balkanu: Balans između ekonomskog razvoja i očuvanja okoliša

12 juni 2024

Kategorije

DIJELI

makedonija.jpg

Predstavnici Centra za politike i upravljanje, Haris Abaspahić, predsjednik skupštine i Azra Bećirović, eksterni saradnik CPU, u srijedu, 12.6.2024. godine, učestvovali su na panelu “Inovativni pristupi upravljanju kritičnim sirovinama na Zapadnom Balkanu: Prilike za ekonomski rast i održivost okoliša” održanom na regionalnom energetskom samitu u Sjevernoj Makedoniji, organizovanom od strane ZIP instituta i EU Delegacije u Sjevernoj Makedoniji, podržanom od strane Fonda otvorenog društva za Zapadni Balkan. Sam događaj je bio fokusiran na teme ekonomskog rasta i održivosti okoliša u kontekstu globalne energetske tranzicije.

Zapadni Balkan, regija bogata prirodnim resursima

Očekivani porast potražnje za kritičnim sirovinama poput litija, kobalta i nikla uzrokovan prelazom na zelenije tehnologije i lance snadbijevanja će promijeniti način na koji će zemlje svijeta, a i regiona tretirati svoj ekonomski potencijal u budućnosti. Kao odgovor na ove rastuće potrebe, EU je uvela Akt o kritičnim sirovinama, dizajniran da osigura održivu i pouzdanu dostupnost esencijalnih resursima ključnih za industrijske sektore Europe. 

U vezi sa tim, regija Zapadnog Balkana ima potencijal da dobije značajnu korist od integracije u industrijske lance EU, korak koji podržava nedavno usvojeni EU Plan rasta za Zapadni Balkan. Ovaj strateški plan potiče razvoj industrija poput sirovina i baterija, s ciljem jačanja ekonomskog i zelenog industrijskog razvoja zajedno sa načinima kako osigurati transparentnost, odgovornost i prakse dobrog upravljanja kada se radi o kritičnim sirovinama.

Sa druge strane, zaključak sa konferencije ukazuje na pronalazak balansa između ubrzanog globalnog razvoja, održivog i odgovornog korištenja sirovina, otvaranja zelenog industrijski razvoja regije, te koristi lokalnim zajednicama, društvenom razvoju, i očuvanju okoliša.

Tokom panel rasprave, stručnjaci iz različitih oblasti podijelili su svoja mišljenja: Robert Tomas iz Europske komisije, Peter Tom Jones iz Instituta KU Leuven za održive metale i minerale, te drugi istaknuti eksperti iz Zapadnog Balkana i Turske. Haris Abaspahić je naglasio potrebu za koordiniranim naporima politika i adresirao strateške rizike. Pored toga, Azra Bećirović istakla je značajne ekonomske prilike koje bogatstvo prirodnih resursa regije predstavlja.

 

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more