Stavovi građana BiH prema najvažnijim ekonomskim pitanjima

petak, 9. april 2021.

Ovo istraživanje je pored ispitivanja načina informisanja o ekonomskim pitanjima, pokrilo i stepen zainteresovanosti za ekonomska pitanja, percepcije stanja ekonomije, te stavove o tržišnoj ekonomiji, politikama zapošljavanja, zadovoljstva javnim uslugama, te utjecaju politike na razvoj bh. ekonomije. Centar za politike i upravljanje na ovaj način želi dati doprinos demistifikaciji ekonomskih mitova, i duboko uvriježenih mišljenja javnosti o ekonomskim tokovima u zemlji. Također, javnim djelatnicima i medijskim radnicima želimo pružiti set alata i argumenata za objektivan rad i izvještavanje kako bi se spriječio ekonomski populizam i širenje ekonomskih zabluda.

Važno je istaći da je većina građana BiH zainteresovana za pitanja koja se tiču ekonomije, tačnije oko 65% ispitanog stanovništva. Oblasti kojima je posvećena posebna pažnja u ovoj studiji se tiču preduzeća u većinskom državnom vlasništvu, poreskim politikama, politikama zapošljavanja, te procjeni razvoja privrede. Ove oblasti su istaknute kao one u kojima vladaju načešće ekonomske zablude javnosti, što se može pripisati dosadašnjim tromim provođenjem reformi, nedostatkom jasnijih objašnjenja o utjecajima predloženih politika, kao i selektivnim izvještavanjem o stanju ekonomije. Demografska slika građana BiH također igra značajan uticaj pri posmatranju ekonomske realnosti, posebno u kontekstu dobi, nivoa obrazovanja, ili nivoa prihoda.

Cijelu analizu možete preuzeti OVDJE, ili na našem ISSUU kanalu.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more