E-registri i e-uprava u Bosni i Hercegovini kao instrument za efikasnost i transparentnost

ponedjeljak, 31. august 2015.

Bosni i Hercegovini je hitno potrebno poboljšanje poslovne klime, a jedan od ključnih alata za postizanje ovog cilja je svakako uvođenje elektronskih servisa. Nažalost, u Bosni i Hercegovini još uvijek nisu uspostavljene temeljne pretpostavke za funkcionisanje elektronskih servisa koji bi u mnogome pojednostavili procedure pri pokretanju preduzeća, ali bi također onemogućili i korpuciju uslovljenu posredovanjem tokom ovih procedura. Analiza istražuje mogućnost implemetacije tri modela, te daje preporuke o tome koji od njih bi za Bosnu i Hercegovinu bili najpovoljniji i najefikasniji.

Sažetak analize i analizu u cjelosti možete pročitati i na našem ISSUU kanalu:


1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more
4 novembar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja'

read more